2014/33/AB Asansör Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

UDEM'in 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında sahip olduğu yetkileri görmek için; tıklayınız.