305/2011/EU - CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

UDEM'in 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında sahip olduğu yetkileri görmek için; tıklayınız.