Çevresel Testler (IP Testleri, İklimlendirme Testleri)

IP Koruma Sınıfı (Ingress Protection Rating)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC tarafından yayınlanan, elektrikli veya mekanik cihazların suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını gösteren bir koruma sınıfıdır. 

Genellikle IP ile beraber iki rakam kullanılır. (Ör. IP65) Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma derecesini, ikinci rakam ise sıvı temasına karşı koruma derecesini gösterir.

İklimlendirme Testleri (Klimatik Testler)

İklimlendirme Testleri (Klimatik Testler) bir çok ürün grubuna uygulanmakta ve ürünün farklı sıckalık ve nem koşullarındaki çalışma performanslarını gözlemlemektedir.

İklimlendirme testleri aşağıdaki ürün ve ürün gruplarına uygulanabilmektedir. Ürünler -35  derece ve + 120 derece aralğında farklı sıcaklıklarda ve nemlerde ara kontrollerle ölçülmektedir. Klimatik kabinler, %95'e kadar bağıl nem oluşturabilmektedir. 

  • Aydınlatma armatürleri iklimlendirme testleri
  • Otomotiv parça (aksamları) için iklimlendirme testleri
  • Elektrikli aksamlar ve makinalar
  • Elektrik sayaçları, gaz sayaçları, su sayaçları için iklilemndirme testleri
  • Reklam panoları, aydınlatma levhaları için iklilemndirme teslteri
  • Elektrik panoları için iklimlendirme testleri
  • İşaretleme tabelaları için iklimlendirme testleri
  • Trafik lambaları için iklimlendirme testleri
  • Dış ortam ısıtıcıları, soğutucuları için iklimlendirme testleri
  • Uydu alıcılar/verciler için iklimlendirme testleri