Dokümanlar

 

 

PROSEDÜRLER - TALİMATLAR - FORMLAR

 YÖNETMELİK

 Makina Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Tıklayınız

 YÖNETMELİK

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Tıklayınız

 PROSEDÜR

 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü R15

İndir

 PROSEDÜR

 Doğrulama El Kitabı R15

İndir

 PROGRAM

 Hazır Beton Belgelendirme Programı

İndir

 TALİMAT

 Sistem Belgelendirme Logo Kullanım Talimatı R9

İndir

 TALİMAT

 Ürün Logo  ve Belge Kullanım Talimatı R10

İndir

 TALİMAT

 Sistem Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı R13

İndir

 TALİMAT

 Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatı R6

İndir

 TALİMAT

 MDD Ücretlendirme Talimatı R6

İndir

TALİMAT MDR Ücretlendirme Talimatı İndir

 TALİMAT

 Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri Ücretlendirme Talimatı R5

İndir

 FORM

 Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Formu R3

İndir

 FORM

ISO 13485 Sistem Belgelendirme Şartları R9

İndir

 FORM

 Doğrulama Başvurusu Ön Bilgi Formu

İndir

 FORM

 Ürün Belgelendirme Başvuru Şartları Bilgi Formu R5

İndir

 FORM

 Eğitim Başvuru Formu R2

İndir

 FORM

 Müşteri Memnuniyet Anketi R0

İndir

 BEYAN

 Sera Gazı Yönetim Beyanı R1

İndir