MDR Süreci Önemli Değişiklikler Hakkında Duyuru

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında 

Belge Sahibi Olan Tüm Firmaların Dikkatine

26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle; 93/42/EEC Yönetmeliği kapsamında atanmış tüm Onaylanmış Kuruluşlar yeni ilk belgelendirme yapamayacaktır fakat, 93/42/EEC Yönetmeliği kapsamında düzenlediği geçerli sertifikaların gözetim faaliyetlerinden MDR 2017/745/EU Madde 120 kapsamında sorumlu olduğu NANDO web sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.