Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Belgeli Firmalar İçin Duyuru

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlügü tarafından yapılan bildirime istinaden, mevcut belgelerin süresinin dolması ve rutin denetimlerin yapılamaması nedeniyle askı veya iptali gerekenlerin, bu mücbir hal çerçevesinde belge geçerlilik süresinin 15.5.2020 tarihi esas alınarak uzatılması kararı alınmıştır.