LVD Testi

            

Gündelik hayatımızın parçası olan elektrikli cihazlar, farklı modeller ve çeşitlerle kullanımımıza sunulmaktadır. Bu ürünlerin hayatımızdaki yeri arttıkça, çevre sağlığı ve insanlar için güvenlik problemleri de sürekli olarak artmaktadır. Bu doğrultuda Alçak Gerilim Yönetmeliği, üretilen elektrikli ürünlerin tasarım ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği); belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin amacı; yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite olan LVD test laboratuvarımızda cihazlara, yönetmelik koşullarını sağlaması için ürüne ait standartlara uygun olarak testler gerçekleştirilmektedir. CE işareti için yapılması gerekli olan bu testlerin ana amacı; cihazların insanlar, hayvanlar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri mekaniksel ve elektriksel tehlikelere karşı yeterli güvenlik koşullarını sağladığını gözlemlemektir.