2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/EC Machinery Directive olarak yayınlanan yönetmelik, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerek üretildiği ülkede piyasaya sürülmeden önce gerekse AB Üye ülkelere ihracatta gerekli olan CE Belgelendirilmesine ilişkin hükümler ve kurullar yönetmelikte tanımlanmıştır.

2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği  makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsamaktadır.

Bu direktif kapsamına giren her makinede CE işareti taşıyan bir etiket bulundurulmalıdır. Tüm bu güvenlik ve sağlık şartları yönetmelikler esasında uygulanırsa CE işareti makinanın üzerine veya etiketine okunabilir ve silinmeyecek şekilde yerleştirilir.

Üretici firma CE belgesi ile piyasaya sürülen ürünü, gerek yurt içi gerekse Avrupa pazarında kolayca satabilmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde ürünün pasaportu gibi görünen CE belgesi/işareti firma için çok büyük önem arz etmektedir.

UDEM'in Onaylanmış Kuruluş olarak 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği kapsamında sahip olduğu yetkiler için; tıklayınız.